Técsi - Szántó családok

TÉCSI - SZÁNTÓ CSALÁDOK
Tartalomhoz ugrás
Mártélyi Tisza holtág
A Técsi - Szántó családból elindulva törekszünk részletes betekintést szerezni a kapcsolódó rokon családok öszetett hálózatába.  Szeretnénk feltárni a családfát minél mélyebben behatolva a múltba a két családi ágon, a Técsi és a Szántó ágon keresztül.  

A rokoni kapcsolatok szövevényének megismerése arra sarkall mindannyiunkat, hogy újraértékeljük saját magunk eddigi életét, és elődeink önfeláldozó kitartását, erőfeszítéseit.  Azt, hogy nekünk, az újabb generációknak életet adtak, és azt, hogy kiolthatatlan reménnyel hittek abban, hogy mi, utódjaik majdan tanulunk az átadott tapasztalataikból, ismereteikből és esetleges hibáikból.  Bíztak benne, hogy az utánuk jövők egy picit mindig közelebb kerülnek a mindannyiunk által vágyott tökéletességhez.  

Életük megismeréséből rengeteget tanulhatunk, és erőt meríthetünk, ahhoz hogy tovább adjuk az ő és saját tapasztalatainkat az utánunk jövőknek.  Elődjeink révén megérezzük, hogy mi is elválaszthatatlan részei vagyunk ennek a soha véget nem érő láncolatnak, és hogy elődeink még ha el is távoztak ebből a földi életből, bennünk, és a mi utódjainkban örökké élni fognak.

A kiváló ír filozófus, Edmund Burke ezt így összegezte:
„Az emberi társadalom valójában egy szerződés.  A közönséges, alkalmi érdekekre vonatkozó szerződéseket tetszés szerint felmondhatjuk.  Azonban az emberi közösségre nem szabad úgy tekinteni, mint a bors-, kávé-, textil-, vagy dohánykereskedelemben kötött partnerségi megállapodásra, vagy valamilyen hasonló, lényegtelen és átmeneti fontosságú ügyre, amelyet a szerződő felek kedvük szerint felmondhatnak.  Erre sokkal nagyobb tisztelettel szükséges felnéznünk, mert ez nem egy közönséges szerződés, amely pusztán átmeneti, és pusztulásra ítéltetett létünk fenntartását biztosítja. Ez egy együttműködés a tudományokban, a művészetekben, valamennyi erényben és tökéletességre törekvésben.  Mivel egy ilyen partnerséget a generációk hosszú sorozata soha nem mondhat fel, így ez egy örökszerződéssé válik nemcsak a ma élők között, hanem a ma élők, a meghaltak és a megszületendők között is."
(Edmund Burke - Töprengések a francia forradalomról)
Szegedi Fogadalmi Templom
Természetesen ezek a családfakutatási eredmények csak a kezdet.  Sok eddig összegyűjtött információ szorul még kiegészítésre és helyesbítésre a jövőben.  Örömmel veszünk minden javaslatot, hogy ezt a munkát tovább tudjuk folytatni.  A Técsi - Szántó webhely többi weboldala csak felhasználónévvel és jelszóval látogatható.  Amennyiben ezzel nem rendelkezik, kérjük ezt igényelje meg egy a Técsi - Szántó családok email címére küldött üzenetben.
Mártélyi Tisza holtág
    
Vissza a tartalomhoz